CSR

Genererer positiv merverdi

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We take responsibility for our surroundings

At LEMAN, we care about running our business in a proper and responsible way. We are aware that our industry has an impact on our surroundings. Therefore, we incorporate measures into our strategies that reduce our impact on the environment and our surroundings.

We care that our entire business is run with propriety and compliance with all laws and regulations.

We ensure this by committing employees and suppliers to comply with our Code of Conduct. Thus, we know that our high standards of business behavior and integrity are being met. Our CSR strategy is based on the UN's global goals. We are aware of our general behavior from a CSR perspective, but specifically we have prioritized:

  • Decent work and economic growth (UN Global Goal 8)
  • Climate action (UN Global Goal 13)

LEMAN RELAY

LEMAN veldedighetsprogram

  • Våre ansatte deltar i eventene
  • Et lokalt initiativ i hvert land drevet av en lokal ambassadør
  • LEMAN Relay er eventer igjennom hele året over hele verden

Hvert LEMAN land får tildelt en sum penger som skal brukes på et veldedig formal som involverer de ansatte.

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på våre omgivelser og vårt samfunn. Derfor har vi bestemt oss for å lansere et nytt initiativ hvor alle våre ansatte kan ha en aktiv rolle.

Vi gleder oss over å se hvordan alle I organisasjonen har involvert seg I prosjektet, og ser enda mer frem til å fortelle mer om LEMAN Relay.

CSR POLICIES

I LEMAN ønsker vi at bedriften vår skal bidra til en positiv merverdi.
Vi har derfor vedtatt CSR-vedtak for områdene: miljø, helse, sikkerhet, arbeidsforhold og etikk.

Disse politikkene gjelder for alle forretningsenhetene våre verden over, og skal i størst mulig grad også inkorporeres hos våre samarbeidspartnere.

Sundhed og Sikkerhed (arbejdsmiljø):

Med relevante prosedyrer og prosesser skal vi skape maksimal sikkerhet for våre medarbeidere samt minimere arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer. Vi skal også beskytte medarbeiderne våre mot kjemiske, biologiske og fysiske farer på arbeidsplassen.

Etikk:

Vi må overholde alle internasjonale og lokale lover og regler, og vi tar avstand fra korrupsjon i alle former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Miljø:

Vårt mål er at vi skal bidra til å beskytte miljøet gjennom effektiv utnyttelse av energiressurser. Vi ønsker å ta hensyn til miljø i alle beslutningsprosesser.

Arbeidsforhold:

Vi skal behandle alle medarbeidere med verdighet og respekt og vil til enhver tid følge gjeldende nasjonal lovgivning om menneskerettigheter.

Alle avtaler om arbeidstid, ferie og lønn må være i samsvar med lovene i det landet hvor arbeidstakeren er ansatt. Vi ønsker også å minimere farlig arbeid og sørge for at alle ansatte er opplært til å kunne utføre jobben sin på best mulig måte.

Vi aksepterer ikke barnearbeid. Derfor har ingen i LEMAN eller hos våre samarbeidspartnere lov til å ansette barn under 15 år.

Ingen av våre medarbeidere skal diskrimineres på grunn av alder, religion, nasjonalitet, rase, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, graviditet, eller politisk oppfatning.

Klar til å komme i gang?

Vi er klare til å hjelpe deg, kontakt oss via et av alternativene nedenfor: