Verdier

Kvalitet
 • Vi leverer kvalitet
 • Vi er kompetente
 • Vi kommuniserer klart
Løsninger
 • Vi er bevisste om våres kunders behov
 • Vi søker løsninger/alternativer
 • Vi er fleksible
Ansvar
 • Vi tar ansvar
 • Vi tar eierskap
 • Vi etablerer/oppbygger tillit
Forpliktelse
 • Vi sier aldri nei
 • Vi er forpliktet
 • Vi tilbyr personlig service
Fokus
 • Vi arbeider fokusert
 • Vi er effektive
 • Vi utvikler våres værktøy og produkter
Ring oss +47 32 26 74 50 Skriv til oss kontakt.no@leman.com
Track
* Obligatoriske felt
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Dansk Engelsk
Sverige: Svensk Engelsk
Norga: Norsk Engelsk
Finland: Finsk Engelsk
Storbritannia: Engelsk
USA: Engelsk