3 Aug 2018

Kapasitetspress på Transportbransjen

Utfordret av godsmengder, kjøreforbud og parkeringsregler 

Banner Kapacitet Dk

 

Lastbilkapasiteten i Europa er til stadighet utfordret, bl.a. grunnet økende godsmengder. Det er samtidig en økonomisk oppgang i de fleste europeiske land, hvilket gjør at unge sjåfører lettere får seg jobb nærmere hjemme, så antall sjåfører i Europa har sunket i mange år. Dette gjør at bransjen påvirkes av utbredt sjåførmangel, samt nye parkeringsregler i Danmark og innskjerpelser omkring helgehvil som ikke må avholdes i lastebilen. 

De nye parkeringsregler trådte i kraft pr 1. juli og medfører bl.a. et løft på 25 timer for parkering på rasteplasser. Da sjåførene skal holde min. 45 timers helgehvil, kan disse pauser ikke avholdes på danske rasteplasser. 

Disse infrastrukturelle og lovgivningsmessige utfordringer vil uunngåelig påvirke effektiviteten for hver enkelt lastbil. Det betyder dessverre en ekstra omkostning på transportene og et kapasitetstillegg for kundene.

Hos LEMAN vil vi naturligvis gjøre alt hva vi kan for at disponere våre transporter så minutiøst som mulig, for å hindre at du som kunde opplever utfordringen i form av lengre transittid eller dårligere kvalitet. Du kan også selv optimere mulighetene for en vellykket transport av dine varer, ved å bestille transporten i god tid. 

Kapasitetstillegget omfatter internasjonale landtransporter og er på 5,8% av fraktomkostningene, dog minimum kr. 25,-. Tillegget trer i kraft pr. 15.08.2018 og vil fremgå som et separat punkt på din faktura.

 

 

 


 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale LEMAN kontaktperson.

 

Track
* Obligatoriske felt
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Dansk Engelsk
Sverige: Svensk Engelsk
Norga: Norsk Engelsk
Finland: Finsk Engelsk
Storbritannia: Engelsk
USA: Engelsk